แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริต
ระดับปฐมวัยแผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต
ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต
ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต
ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต
ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต
ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริต
ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6


Ċ
โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน,
14 ส.ค. 2562 23:57
Ċ
โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน,
14 ส.ค. 2562 23:58
Ċ
โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน,
14 ส.ค. 2562 23:58
Ċ
โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน,
14 ส.ค. 2562 23:58
Ċ
โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน,
14 ส.ค. 2562 23:59
Ċ
โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน,
14 ส.ค. 2562 23:59
Ċ
โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน,
14 ส.ค. 2562 23:58
Ċ
โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน,
14 ส.ค. 2562 23:57
Comments